För att kontakta Nokon i byggrelatearde ärenden  maila till:

Byggservice@Nokon.se

För ekonomiska frågeställningar så som månadsavier kontakta

info@Nokon.se