För att kontakta Nokon i byggrelatearde ärenden  maila till:

Byggservice@Nokon.se

För ekonomiska frågeställningar så som månadsavier kontakta

info@Nokon.se

HYRESRÄTT INTRESSEANMÄLAN

För att anmäla ditt intresse för Hyresrätt Mölnaäng - Vagnhärad. Fyll i intresseanmälan och ange önskad storlek  på lägenhet. 

Nokon kontaktar intressenter då lägenhet blir ledig.